Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-

EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนฏิบัติการประจำปี

1. บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์

2. กรอบเวลาและการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของหน่วยงาน

3. สรุปแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2563

 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อ: รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของหน่วยงาน

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642