Logo

การประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ได้จัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมีนายนภิวัฒน์ โคตรแก้ว เป็นประธาน

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.