Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำอินโฟกราฟฟิก ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม รวม 7 ประการ

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642