Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-

เตือนระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม เผยปีที่ผ่านมาเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวถึง สถานการณ์เด็กจมน้ำของประเทศไทย ว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2551-พ.ศ.2560) ที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตจำนวน 9,574 คน เฉลี่ยปีละ 958 คน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา พบเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 708 ราย ส่วนมากเป็นเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า โดยช่วงที่เด็กจมน้ำมากที่สุดคือ เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
          ส่วนสถานการณ์เด็กจมน้ำในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่10 จากข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2555-2559 พบเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจาการจมน้ำ จำนวน 386 คน เฉลี่ยปีละ 77 คน ส่วนใหญ่เกิดจากการลงเล่นน้ำโดยที่ว่ายน้ำไม่เป็น สถานที่เกิดเหตุส่วนมากเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองมาคือ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่มา http://www.thaipr.net/government/847713

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642