Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
A+ A A-

EB24 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2. ประกาศการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

The Best bookmaker bet365

ติดต่อเรา

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร
  ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
  โทรศัพท์ 0-4487-6642